Cégjog

A változó gazdasági környezet mindig kihívások elé állítja a társaságokat. Az új kihívások a jogszabályi környezet ismerete nélkül a kiszámíthatatlanságot, esetenként veszteséget okozhatnak. Ennek elkerülése, és az optimális működés érdekében szükséges valamennyi, a társaság működését, gazdálkodását befolyásoló gazdasági döntést megelőzően jogi szakértő tanácsadását igénybe venni. Irodánk krízis menedzserként is működik, tanácsot adunk, ha ügyfeleinket felszámolási-, vagy csődeljárás fenyegeti, továbbá a hitelező védelmében is segítséget nyújtunk.
bővebben...
Ingatlanjog

Az elmúlt évek igazolták, hogy az ingatlanjog ismerete – a pénzügyi jogi és a bankjogi ismeretek ötvözésével – jelentős veszteségektől mentesíthette volna a tulajdonosokat. Számos olyan jogszabályi hely rendelkezik az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről, annak birtoklásáról, nyilvántartásáról, megterheléséről és hasznosításáról, melyek ismerete – azok időszakonként történő változásával –, és értelmezése jogi szakértelmet igényel. Az ügyfelek számára egyértelműnek ítélt ügyletek is rejthetnek meglepetéseket.
bővebben...
Bankjog

A gazdasági környezet kihívásai, az elérni kívánt célok és eredmények, valamint a biztonságos piaci működés megköveteli a pénzügyi jogi ismereteket. Irodánk számos pénzügyi vállalkozás részére nyújtott állandó jogi képviseletet, többek között banki hitel szerződések, biztosítéki szerződések készítésében. Képviseletünk kiterjedt továbbá a követelések behajtására, a biztosítéki jogok gyakorlására is.
bővebben...
Perjog

Irodánk talán legsikeresebb jogterülete, melyben jelentős eredményeket értünk el az elmúlt 18 év alatt szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. A szakmai partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, a naprakész jogismeret, a határidők pontos betartása, a pertaktika ügyfelenkénti és ügyenkénti hatékony megválasztása, ügyfeleink megelégedését szolgálja.
bővebben...
Családi jog

Magyarországon – a KSH adatai szerint – minden 3. házasság válással végződik. Akár a közös gyermek elhelyezéséről, a tartásdíjról vagy az együttélés során szerzett vagyonról esik szó, a családjogban a bírósági döntéseknek súlyos anyagi illetve emocionális ereje van. Törekszünk arra, hogy megóvjuk Önt a szükségtelen, negatív következményektől és gondoskodunk róla, hogy jogait érvényesíteni tudja, valamint jogait megóvjuk. Arra törekszünk, hogy a jogvitát lehetőség szerint tárgyalások útján, megegyezéssel oldjuk meg, megőrizve a felek közötti szoros családi köteléket.
bővebben...
Biztosítási jog

Irodánk több éve Magyarországon működő egyik piacvezető biztosítótársaságát képviseli, mely képviselet valamennyi biztosítási területre kiterjed. Irodánk segítséget nyújt ügyfelei számára abban, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a biztosítottak részére nyújtott Általános Szerződési Feltételeket értelmezzék, az ügyfél igényeinek megfelelően tanácsot adjon a legalkalmasabb terméket megválasztásában. A biztosítottak részéről legtöbbször felmerülő probléma a szerződési feltételek nem kellő ismerete.
bővebben...
Öröklési jog

Az öröklési jog területén Irodánk teljeskörű szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Sajnos az ügyfelek közötti félretájékoztatások számos elvárást, célt tesznek elérhetetlenné, melyek megelőzéssel elkerülhetők lennének. Ezen a jogterületen elengedhetetlenül szükséges a folyamatos jogi konzultációk megtartása, hiszen számos meglepetés érheti az ügyfeleket. A családtagokról való gondoskodás, a végrendeletek szabályos elkészítése, elkészíttetése szükségessé teszi a jogi képviselő tájékoztatását.
bővebben...
Munkajog

Mivel Magyarországon egyre több meglévő munkahelyet építenek le, új szerződéseket már csak határidősen ajánlanak fel. Ha ehhez még hozzávesszük a megváltozott versenyfeltételek gyors fejlődését, még inkább egyértelművé válik a kritikus helyzet. Irodánk tanácsadás keretében segíti ügyfeleit munkaviszony létesítésében, annak fenntartásában és megszűntetésében. Minden személyt megillet a munkához való jog, viszont kevesen ismerik annak jogi környezetét.
bővebben...
Büntetőjog

A gyanúsítás közlésének időpontjában a védelem általában információk hiányában van a nyomozó hatósággal szemben. Több évtizedes felderítői, nyomozói és vizsgálói tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy ezt az információ hiányos állapotot enyhítsük, a büntetőeljárást - akár a gyanúsítást megelőzően - alakítsuk, a büntetőeljárás alapjául szolgáló körülményeket folyamatosan értékeljük, a nyomozó hatóságokkal és ügyészségekkel - metodikájuk ismeretében - párhuzamosan gondolkodjunk.
bővebben...


-->